รวมวิดีโองาน Thailand National Cyber Week 2023 (Virtual Conference)

สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงาน/องค์กรด้าน CII และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะทำอย่างไรเมื่อพบเหตุข้อมูลรั่วไหลสู่สาธารณะ พร้อมอัปเดตเทรนด์ภัยคุกคาม นวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถวางมาตรการควบคุมและรับมือกับภัยคุกคามได้ตามที่กฎหมายกำหนด

Thailand National Cyber Week 2023 (Virtual Conference) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2023 ที่ผ่านมา ผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังบรรยายหรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังทั้งหมดได้ที่นี่

สรุปประเด็นที่น่าสนใจของ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเทรนด์ภัยคุกคาม นวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ

5 ข้อเช็คลิสต์ องค์กรคุณปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แล้วหรือยัง?

สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงาน/องค์กรด้าน CII พร้อมเช็คลิสต์ที่สำคัญ 5 ข้อที่หน่วยงานและองค์กรเหล่านั้นต้องปฏิบัติตาม เพื่อวางมาตรการควบคุมและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้ตามที่ พ.ร.บ.ฯ กำหนด

วิทยากร: พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

Why Cybersecurity Consolidation Matters

เมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความซับซ้อนมากขึ้น การเตรียมความพร้อม การตั้งรับ และการดูแลระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่างๆ จึงมีความซับซ้อนมากขึ้นตาม การผสานระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวมศูนย์ (Cybersecurity Consolidation) จึงเป็นสถาปัตยกรรมที่ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การรับมือกับภัยคุกคามมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น

วิทยากร: คุณกฤษณา เขมากรณ์ Country Manager, M-Solutions Technology (Thailand)

Cyber Resilience by GSMA 5G Cybersecurity Knowledge Base

เมื่อ 5G แพร่หลายมากขึ้น ส่งผลให้โครงข่ายการสื่อสารต้องเผชิญกับภัยคุกคามและความท้าทายใหม่ๆ การวิเคราะห์และรับมือกับภัยคุกคามอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกลายเป็นหัวใจสำคัญของ Mobile Network Operator เข้าร่วมการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ มาตรการรับมือ และการสร้าง Cyber Resilience บนโครงข่าย 5G ด้วย GSMA 5G Cybersecurity Knowledge Base

วิทยากร: คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ Country Cyber Security & Privacy Officer, Huawei Technologies (Thailand)

Privacy or Security? ทำไมต้องเลือกในเมื่อทำได้พร้อมกัน

ทำไมต้องเลือก ในเมื่อเรามีทั้ง 2 อย่างได้พร้อมกัน แค่เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก็จะทำให้ผู้ใช้มี Privacy ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลขององค์กรก็มีความมั่นคงปลอดภัยในขณะเดียวกัน

วิทยากร: ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ Program Director, Master of Laws (Business Law) International Program, Faculty of Law, Chulalongkorn University และคุณปรีชา เลิศอัศววิวัฒน์ Legal Tech Researcher, Chulalongkorn University

Change in Threat Landscape 2023

ทำความรู้จักกับภัยคุกคามยุคใหม่อย่าง Zero-Day Malware พร้อมวิธีรับมือกับภัยคุกคามเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวคิด Zero Stress

วิทยากร: คุณวิชญ์พงศ์ เกื้ออรุณ Security Consultant, Palo Alto Networks

CxO Challenges and Opportunities in the Digital Transformation Era

ก่อนหน้านี้องค์กรชั้นนำต่างๆ เลือกผสมผสานผลิตภัณฑ์และบริการจากหลากหลายเจ้ามาใช้งานโดยคาดหวังว่าจะสามารถรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้ดีที่สุด แต่การผสมผสานนี้อาจไม่ลงตัวอย่างสมบูรณ์และทำให้องค์กรต้องแบกรับต้นทุนและการบำรุงรักษาราคามหาศาล การเติบโตของการเชื่อมต่อประสานงานกันได้ทำลายโมเดลนี้ลงอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานที่เริ่มกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น ประกอบกับการทำงานจากระยะไกลที่กำลังเป็นที่นิยม และแอปพลิเคชันที่ย้ายออกจาก Data Cente ไปอยู่บน Cloud การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สร้างความท้าทายใหม่ให้กับองค์กรอย่างไร และองค์กรจะพลิกโฉมโอกาสให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์สมัยใหม่อย่างไร หาคำตอบได้ในการบรรยายนี้

วิทยากร: คุณณัฐพันธ์ เรืองรังษีรัตน์ Regional Account Manager, Cloudflare

สรุปประเด็นที่น่าสนใจของ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเทรนด์ภัยคุกคาม นวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ

ทำอย่างไรเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ดูแลรั่วไหลสู่สาธารณะ?

สรุปประเด็นการละเมิดความเป็นส่วนบุคคลของไทยในช่วงปี 2022 และแนวโน้มภัยคุกคามในอนาคต พร้อมคำแนะนำสำหรับหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชนเมื่อพบเหตุข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองดูแลรั่วไหลสู่สาธารณะ ทั้งการแจ้งเตือนเจ้าของข้อมูล การประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการจัดการหลังเกิดเหตุ

วิทยากร: ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

New Era of Data Management Platform

เนื่องด้วยข้อมูลคือสิ่งที่สำคัญและมีค่ากับทุกองค์กร การบริหารจัดการข้อมูลในยุคปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่หลายๆ องค์กรต่างให้ความสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน

วิทยากร: คุณธัช ทองจุไร Sales Specialists & Consultant, HPE (Thailand)

ทำไม PDPA ของคุณไม่เหมือนคนอื่น

PDPA คืออะไร และทำไมธุรกิจถึงต้องทำ ความเข้าใจผิดที่ธุรกิจมักมีต่อ PDPA การนำ PDPA ไปปฏิบัติ และวิธีบริหารจัดการทำขอจากเจ้าของข้อมูล

วิทยากร: คุณภากร เสร็จสวัสดิ์ Head of Strategic Product, G-Able

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน Cyber Attacks สำหรับกลุ่ม SME โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด PDPA

ปัจจุบันมัลแวร์มีการพัฒนาที่สูงขึ้น ตรวจสอบได้ยากมากขึ้น ซึ่งการป้องกันทางไซเบอร์ในปัจจุบันเน้นการตรวจจับแบบ Signature-based เป็นหลัก และใช้ Variety of Point Solutions ซึ่งไม่ได้ผลอีกต่อไป สิ่งนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม Cyber Attacks ยังเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการลงทุนจำนวนมากในเทคโนโลยีการป้องกัน เข้าร่วมการบรรยายนี้เพื่อรู้จัก Asset-Based Cyber Defence (ABCD) Framework และการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับ Cyber Attacks ระดับสูง

วิทยากร: Jason Kong, CTO, Toffs Technologies และคุณพิรดา อิงค์ธเนศ Co-Founder & COO, DataOne Asia (Thailand)

(Data) Privacy by Design

เมื่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้เป็นเพียงการดำเนินการตามข้อกำหนดและข้อบังคับอีกต่อไป แต่ต้องถูกออกแบบและผสมผสานไปกับกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีสำหรับองค์กรในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล

วิทยากร: คุณโชติวิทย์ จารุวรรณสถิต Advisory Solutions Architect and Field CTO, Dell Technologies (Thailand)

Stay Secure Against Risk and Attacks Targeting Your Data

ข้อมูลขององค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญ ปัจจุบันภัยคุกคามที่มุ่งเป้าไปยังข้อมูลมีความหลากหลายมากขึ้นจนยากต่อการติดตาม จะทำอย่างไรให้เราสามารถเห็นถึงภัยคุกคามเหล่านี้ในมิติต่างๆ รวมถึงตอบคำถามที่สำคัญ เช่น องค์กรมั่นคงปลอดภัยเพียงพอแล้วหรือไม่ และที่สำคัญ คือ ช่วยในการวางแผนยกระดับความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วิทยากร: คุณวุฒิไกร รัตนไมตรีเกียรติ Senior Security Consultant, Trend Micro (Thailand)