Day
:
hours
:
minutes
:
seconds

Secure your cyber,
Secure your future

มหกรรมงานนิทรรศการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และความเป็นส่วนบุคคลกับ สกมช. และหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชั้นนำของไทย และเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ของธุรกิจไทยให้แข็งแกร่งในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ลงทะเบียน
5
Stages
46
Sessions
67
Booths
3000+
Guests

นิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

17-18 Feb 23

10:00 - 17:00

@สามย่านมิตรทาวน์

Exhibition

การออกบูธจัดแสดงนวัตกรรมและให้คำปรึกษาด้าน Cybersecurity และ Data Privacy โดย NCSA, CII Regulators และองค์กร/บริษัทด้าน Cybersecurity ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศรวม 67 บูธ

Conference

การบรรยายและเสวนาด้าน Cybersecurity และ Data Privacy สำหรับ CII, หน่วยงานรัฐ, ธุรกิจ SMB และองค์กรขนาดใหญ่ สถาบันการศึกษา นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

CTF by Cisco

เกมการแข่งขันทำโจทย์ตะลุยด่านด้าน Cybersecurity สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

Student/Startup Showcases

การจัดแสดงผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ด้าน Cybersecurity และ Data Privacy จากเหล่านักพัฒนา นักศึกษา และ Startup ของไทย

Job Fair

การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถค้นหาตำแหน่งงานว่างหรือตำแหน่งฝึกงานจากองค์กร/บริษัทด้าน Cybersecurity ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

Business Matching

การเจรจาธุรกิจระหว่าง Vendors/Service Providers และบริษัทที่สนใจนำผลิตภัณฑ์/บริการมาจัดจำหน่ายให้แก่ธุรกิจและประชาชนไทย

NCSA Cyber Clinic

บูธให้คำปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ฯ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สกมช. และ สคส.

LIVE Hacking Demo

ชมสาธิตการตกเป็นเหยื่อแอปดูดเงิน เพื่อเปิดเผยเบื้องหลังการทำงานของแฮกเกอร์ พร้อมสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงด้านการเจาะระบบความมั่นคงปลอดดภัย

Speaker

Schedule

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน Cybersecurity และ Data Privacy ล่าสุดกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา
 • 10:30 - 11:00

  วิสัยทัศน์ ผลงาน และแผนการดำเนินงานในอนาคตของ สกมช.

  พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 • 11:00 - 11:45

  เสวนากลุ่มย่อย – ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านความมั่นคงของรัฐ กับวิสัยทัศน์ของประเทศไทย

  พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  พลอากาศตรี ดนุภพ รัตนพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
  คุณรุ่งศักดิ์ ปิยะรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  คุณธาดา กิจมาตรสุวรรณ President Engineering, GenT Solution
 • 13:30 - 14:15

  เสวนากลุ่มย่อย – บริการภาครัฐกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลประชาชน

  พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  คุณเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง
  คุณบัณฑิต พิมพากรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ 2 กลุ่มงานกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  คุณกฤษณา เขมากรณ์ Country Manager, M-Solutions Technology (Thailand)
 • 14:30 - 15:15

  เสวนากลุ่มย่อย – เสริมความมั่นคงให้กับการบริการด้านสุขภาพ กับการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับหน่วยงานสาธารณสุข

  พลอากาศตรี จเด็ด คูหะก้องกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  คุณอนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  คุณณัฐพงษ์ ฟองสินธุ์ Senior Solution Architecture SEA, Infoblox
 • 15:30 - 16:15

  เสวนากลุ่มย่อย – Manufacturing 4.0 กับการเสริมความมั่นคงให้ธุรกิจโรงงานและการผลิตด้วย Cybersecurity

  พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  คุณนรินทร์​ฤทธิ์​ เปรม​อภิ​วัฒโน​กุล ​อุปนายก​สมาคม​ความมั่นคง​ปลอดภัย​ระบบ​สารสนเทศ​ (TISA)
  ดร. ธัชพล โปษยานนท์ Country Director, Palo Alto Networks Thailand and Indochina
 • 10:30 - 11:00

  สรุปสาระ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร?

  พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 • 11:00 - 11:45

  เสวนากลุ่มย่อย – การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านการเงินธนาคาร เพื่อปกป้องชาวไทยจากการตกเป็นเหยื่อแก๊งอาชญากรไซเบอร์

  พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์​ (ก.ล.ต.)
 • 13:30 - 14:15

  เสวนากลุ่มย่อย – การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้โครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคมทั่วไทย กับความสำคัญต่อภาคประชาชนและธุรกิจ

  พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  คุณกนกอร ฉวาง ผู้อำนวยการส่วนการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  คุณกิตติพงษ์ ธีระเรืองไชยศรี Cyber Security Expert / Information Security and Data Management, True Corporation
  คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ Country Cyber Security & Privacy Officer, Huawei
 • 14:30 - 15:15

  เสวนากลุ่มย่อย – ความมั่นคงทางพลังงานและสาธารณูปโภคกับการเสริมแกร่งความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

  พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  คุณอรอนุตตร์ สุทธิ์เสงี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  คุณนันทวรรณ ธรรมวิไลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และธรรมาภิบาลข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง
  คุณปิยธิดา ตันตระกูล Country Manager (Thailand), Trend Micro
 • 15:30 - 16:15

  เสวนากลุ่มย่อย – ผลกระทบของภัยคุกคามไซเบอร์ต่อการคมนาคมขนส่งทั่วไทย และการรับมือของประเทศไทย

  พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  คุณชาครีย์ บำรุงวงศ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
 • 10:30 - 11:00

  2023 Cybersecurity & Privacy Trends

  คุณปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริหาร ACIS Professional Center
 • 11:00 - 11:45

  เสวนากลุ่มย่อย – แนวทางการการจัดทำกลยุทธ์ด้าน Zero Trust สำหรับผู้บริหารระดับสูง

  ดร.ศุภกร กังพิศดาร Managing Director, Cyber Elite
  Heng Mok CISO, Zscaler
 • 13:30 - 14:15

  NIST Cybersecurity Framework in Practice

  คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ Country Cyber Security & Privacy Officer, Huawei
 • 14:30 - 15:15

  Zero Trust Security for the Hybrid Workforce

  คุณกฤษณา เขมากรณ์ Country Manager, M-Solutions Technology (Thailand)
 • 15:30 - 16:15

  PDPA Practices in AIS

  คุณมนฑกานติ์ อาขุบุตร Head of Data Protection Office Unit, AIS
 • 10:30 - 11:00

  เสวนากลุ่มย่อย – สร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์ให้บุตรหลานของท่าน ด้วยโครงการ Cyber Safe Kids

  คุณปิยะ จิตต์นิมิตร Country Manager, Palo Alto Networks (Thailand)
  คุณชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์ Managing Director, KBTG และ CISO, KBank
 • 11:00 - 11:45

  The Future of Cybersecurity | Risk and Resilience

  คุณธนพล ประสิทธิ์ไพฑูรย์ ผู้ชำนาญการด้าน Cybersecurity จาก CyberGenics
 • 13:30 - 14:15

  พัฒนา Threat​ Model ด้วยตัวคุณ​เอง

  คุณณัฐพงศ์ สุระเรืองชัย Principle Technical​ Consultant, E-C.O.P (Thailand)
 • 14:30 - 15:15

  เสวนากลุ่มย่อย – รู้ทัน Phishing และแก๊ง Call Center ทำอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ?

  พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  พลตำรวจตรี นิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)
  คุณสุเมธ จิตภักดีบดินทร์ Content Creator, SECPlayground และ Cybersecurity Specialist, Secure-D Center
 • 15:30 - 16:15

  ท่องโลกไซเบอร์อย่างไรให้มั่นคงปลอดภัย

  คุณพุฒิพงศ์ พงศ์ลักษมาณา Pre-Sales Manager, Kaspersky
 • 10:30 - 11:00

  5 ข้อเช็คลิสต์ องค์กรคุณปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วหรือยัง?

  ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 11:00 - 11:45

  To prevent Last line of defense / Edge to Cloud Security

  คุณสุรชัย อรรถมงคลชัย Hybrid IT Country Manager, HPE (Thailand)
  คุณปิยะพล ตรียานันท์ System Engineer Manager, HPE Aruba Networking
 • 13:30 - 14:15

  การใช้ AI และ Machine Learning ในโลก Application & Data Security

  คุณณัฐพล เทพเฉลิม Country Manager (Thailand), Imperva
 • 14:30 - 15:15

  เสวนากลุ่มย่อย – แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ใน ASEAN/Japan และการนำโมเดล Zero Trust มาใช้งานจริงในองค์กรธุรกิจ

  พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  Yum Shoen Yih Director of Cyber Security Programme Centre, Cyber Security Agency (Singapore)
  Masayuki FURUKAWA Senior Deputy Director, Office for STI&DX, Governance and Peacebuilding Department, JICA Head Office
 • 15:30 - 16:15

  OWASP Top 10 และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันอย่างมั่นคงปลอดภัย

  คุณสุเมธ จิตภักดีบดินทร์ Board of Committee, OWASP Thailand Chapter
 • 10:30 - 11:00

  ETDA Digital Citizen ส่งต่อความรู้ สู่พลเมืองดิจิทัล

  คุณอัจฉราพร หมุดระเด่น หัวหน้า ETDA Digital Citizen และสถาบัน ADTE by ETDA สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • 11:00 - 11:45

  ปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยและปกป้องการรับส่งข้อมูลของคุณได้แบบ 100%

  คุณณัฐพันธ์ เรืองรังษีรัตน์ Regional Account Manager, Cloudflare
 • 13:30 - 14:15

  State of Web Security ปี 2022 และวิธีเสริมแกร่งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่ธุรกิจของคุณ

  คุณวรินธร เอี่ยมกระแสสิน Regional Sales Manager, CDNetworks
 • 14:30 - 15:15

  5 ความเข้าใจผิดและ 5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ PDPA

  ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • 15:30 - 16:15

  เสวนากลุ่มย่อย – แนวทางการสร้างความหลากหลายสำหรับอุตสาหกรรม Cybersecurity

  พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  คุณฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ Group Chief Information Security Officer and Chief Data Officer, True Digital
  คุณศรัณย์ หงสกุล Brand Manager, Rainbow Silver และแอดมินเพจ ThaiCySec
 • 11:00 - 11:20

  การปกป้องข้อมูลที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Isolation

  คุณศุภมิตต์ บุญชัยวัฒนา System Engineer, Computer Union
 • 11:30 - 11:50

  เสวนากลุ่มย่อย – Cyber Reality – Security in the Age of Alien Intelligence

  คุณวรเทพ ว่องธนาการ Solution Manager (Network and Cybersecurity), Yip In Tsoi
  คุณวนิดา แก้วมณี Assistant Solution Manager (Network and Cybersecurity), Yip In Tsoi
  คุณวิภาวี ม่วงชู Solution Architect (Network and Cybersecurity), Yip In Tsoi
 • 13:30 - 13:50

  การปรับใช้กลยุทธ์ด้าน Data & Threat Protection แบบใหม่สำหรับการทำงานแบบไฮบริดในปัจจุบัน

  คุณพีระ เด่นประยูรวงศ์ Senior Solutions Consultant, Forcepoint (Thailand & IndoChina)
 • 14:00 - 14:20

  ปกป้อง Digital Identity ของคุณ แค่ Multi-factor Authentication เพียงพอไหม?

  คุณสันต์ งามศิริเดช Senior Sales Engineer - ASEAN, Recorded Future
 • 14:30 - 14:50

  Simplify Cybersecurity with Security Vendor Consolidation

  ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ Senior Manager, Systems Engineering, Fortinet (Thailand)
 • 15:00 - 15:20

  การปกป้องข้อมูลความลับและจัดการการเข้าถึงบน Hybrid Cloud ขนาดใหญ่

  คุณดำรงศักดิ์ รีตานนท์ Chief Cyber Security Officer, MFEC
 • 15:30 - 15:50

  Zero Trust Concept Implemented as Asset-Based Cyber Defence (ABCD)

  Jason Kong CTO, Toffs Technologies
  คุณพิรดา อิงค์ธเนศ Co-Founder & COO, DataOne Asia (Thailand)
 • 16:00 - 16:30

  What’s eVRF and… Why Should I Care?

  Pakawat Wattanachot Sales Engineering Thailand, Gigamon (Thailand)
 • 11:00 - 11:20

  ยกระดับ Cyber Resilience ขององค์กรด้วยเทคโนโลยี AI & Automation

  คุณวิญญู อดิศักดิ์ตระกูล Solution Consultant and Sales Manager, Sangfor Technologies (Thailand)
 • 11:30 - 11:50

  เสวนากลุ่มย่อย – Security Culture in Thailand

  Henry Ho Director of Sales, KnowBe4
  ดร.ศุภกร กังพิศดาร Managing Director, Cyber Elite
 • 13:30 - 16:30

  LIVE Hacking Demo “แอปดูดเงิน VS. เจาะระบบองค์กรขนาดใหญ่”

  คุณนพ ภูมิไธสง Principal Cyber Security Consultant, MAYASEVEN
 • 11:00 - 16:00

  CTF by Cisco

 • 11:00 - 11:20

  ฝึกอบรมทางด้านไซเบอร์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

  คุณสุเมธ จิตภักดีบดินทร์ Content Creator, SECPlayground และ Cybersecurity Specialist, Secure-D Center
 • 11:30 - 11:50

  พวกเราสอนอะไร และมีสิ่งสนับสนุนในการเรียนอะไรบ้างที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  รศ.ดร. สุรทศ ไตรติลานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 13:30 - 14:15

  เสวนากลุ่มย่อย – ใบรับรองด้าน Cybersecurity สำคัญอย่างไร เริ่มสอบจากใบรับรองไหนดี?

  คุณธนวัต ทวีวัฒน์ นายกสมาคม (ISC)2 Bangkok Chapter
  คุณวรางคณา มุสิกะสังข์ President, ISACA Bangkok Chapter
  Dr.h.c. Charles Singh Former CompTIA Regional Director (South East Asia), Eastgate Tech
 • 14:30 - 14:50

  เพิ่มทักษะด้าน Cybersecurity อย่างมีประสิทธิภาพด้วย CTF

  คุณวรพัธน์ ด้วงแก้ว CEO & Cybersecurity Specialist, Permis Security
 • 15:00 - 15:20

  CyberSec Special Interest Group: The Culture

  ผศ.อัครเดช วัชระภูพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 15:30 - 16:15

  เสวนากลุ่มย่อย – สายงาน Cybersecurity ใดที่ตลาดไทยกำลังต้องการ และทักษะสำคัญที่ควรมี

  คุณชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์ Managing Director, KBTG และ CISO, KBank
  คุณสุธี อัศวสุนทรางกูร CEO, CyberGenics
  ดร.โสฬส พานิชปรีชา SANS Instructor, SANS Institute

Lucky draw

ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานเพื่อลุ้นรับของรางวัล

รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัล Lucky Draw:

 • รางวัล Lucky Draw คือ iPhone 14, iPad (Gen10), Apple Watch รวม 20 รางวัล และรางวัลใหญ่ คือ ทองแท่ง 2 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • ผู้ที่เข้าร่วมงาน เยี่ยมชมบูธ และเข้าฟังบรรยายที่เวทีหรือห้องสัมมนาตามจำนวนที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล Lucky Draw และรางวัลใหญ่
 • จับรางวัล Lucky Draw วันละ 2 รอบ (รอบเที่ยงและรอบเย็น) รอบละ 5 รางวัล เฉพาะผู้ที่ในงานขณะจับรางวัลเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 • ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลรอบเที่ยง จะถูกเก็บรายชื่อไว้ลุ้นรับรางวัลในรอบเย็นอีกครั้ง
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจะไม่ถูกเก็บไว้ในวันถัดไป ยิ่งเข้าร่วมงานเร็ว และเข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลได้หลายครั้ง
 • จับรางวัลใหญ่ (ทองแท่ง) หลังจบงานจากรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด โดยเข้าร่วมงาน 1 วันจะได้รับ 1 สิทธิ์ และ 2 วันจะได้รับ 2 สิทธิ์ ประกาศผลผู้โชคดีในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2023 บนหน้า Facebook ของงาน
หมายเหตุ : ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจำเป็นต้องยินยอมเปิดเผยชื่อนามสกุล และบริษัทที่ตนเองสังกัดบนสื่อต่างๆ ของ สกมช. เพื่อความโปร่งใสในการแจกรางวัล ในกรณีที่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล ทีมงานขอสงวนสิทธิ์เลือกผู้โชคดีท่านใหม่แทน

** เงื่อนไขและของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดูรายละเอียดการจับรางวัลได้ที่เว็บไซต์ของงาน

Venue

สามย่านมิตรทาวน์

944 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Exhibitors & Partners

ดูรายชื่อผู้สนับสนุน

Visitor Register

  Visitor information:

  ต้องการไม่ต้องการ

  ต้องการไม่ต้องการ

  ต้องการไม่ต้องการ


  สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
  ไซเบอร์แห่งชาติ
  National Cyber Security Agency - NCSA
  • 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7
   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
   แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • 02 142 6888 (Fax: 02142 6888) / [email protected]
  • https://www.facebook.com/thncw

  FAQs

  สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 256
  ไม่มี สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี
  งานนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT และ Cybersecurity จากหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจด้าน Cybersecurity
  ได้ ภายในงานจะมีการบรรยายด้าน Cybersececurity และ Data Privacy สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการท่องโลกอินเทอร์เน็ตอย่างมั่นคงปลอดภัย รู้จักและป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ การรับมือกับแก๊ง Call Center และการหลอกลวงบนโลกไซเบอร์ รวมถึงสิ่งที่ควรรู้และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
  สกมช. ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก และจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก รวมถึงการส่งอีเมลที่จะเป็นการรบกวนโดยปราศจากความยินยอมของท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้ในการแจ้งผลการลงทะเบียน ยืนยันตัวตนเมื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการฯ และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเตรียมเนื้อหา การบรรยาย และกิจกรรมภายในงานให้เหมาะสมกับท่าน
  ติดต่อคุณเมลดา ธำรงศรีสกุล THNCW Event Coordinator อีเมล [email protected] หรือโทร 080-619-4465 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  Past project

  Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022

  สกมช. จัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 ให้กับหน่วยงานที่มีผลงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2022 รวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน 31 รางวัล

  Thailand National Cyber Week 2021

  สกมช. ร่วมกับ TechTalkThai จัดงานสัมมนาออนไลน์ "Thailand National Cyber Week 2021" ในวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2021 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในและต่างประเทศทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

  Thailand Cyber Top Talent 2021

  สกมช. ร่วมกับ Huawei จัดการแข่งขัน “Thailand Cyber Top Talent 2021” สุดยอดการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนกว่า 204 ทีมทั่วทุกภูมิภาค ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท เมื่อเดือนตุลาคมปี 2021

  โครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

  โครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรคนไทยที่มีความสามารถด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในระดับที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งได้รับการยอมรับในระดับสากล