เช็คตำแหน่งงานที่เปิดรับใน Cyber Job Fair งาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023 วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ ณ สามย่านมิตรทาวน์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอเชิญนักศึกษาจบและผู้ที่สนใจเข้าสู่สายงานด้าน Cybersecurity ร่วมค้นหาตำแหน่งงานที่น่าสนใจของ สกมช.​ และบริษัทชั้นนำด้าน Cybersecurity ของไทย ใน Cyber Job Fair งาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023 วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ ณ สามย่านมิตรทาวน์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี

📆 วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2023
⏰ เวลา 10:00 – 17:00 น.
🏢 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ (แผนที่, MRT สามย่าน)
🇹🇭 บรรยายภาษาไทยเกือบทุกเซสชัน
📍 ลงทะเบียนที่ www.thncw.com

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจที่เปิดรับใน Cyber Job Fair งาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งให้ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง อันจะทำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์: https://www.ncsa.or.th/

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

 • SOC Security Engineer
 • Security Architect
 • Audit Project Manager (Cyber Security)
 • Cyber Security Officer

Bangkok MSP

แบงคอกเอ็มเอสพี เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการระบบความปลอดภัยทาง IT Security โดยมี Products ที่ให้บริการครอบคลุมกับทุกด้านของความปลอดภัยและยังรวมไปถึงการให้บริการในรูปแบบ As a service โดย แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ด้าน ด้วยกันคือ Soc as a Service, Operation IT as a Service และ System Security As a Service

เว็บไซต์: https://www.bangkokmsp.com/

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

 • Engineer (30,000 – 50,000 บาท)
 • Sales (25,000 – 35,000 บาท)
 • Telesales (20,000 – 25,000 บาท)

Cybertron

ผู้ให้บริการศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ พร้อมโซลูชันเพื่อการพัฒนาความสามารถด้วยแพลตฟอร์มการจำลองยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อีกทั้งยังเป็นผู้นำการให้บริการนวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ล้ำสมัยในระดับสากล

เว็บไซต์: https://cybertron.co.th/

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

 • Cybersecurity Analyst
 • Cybersecurity Engineer
 • Project Manager
 • Sales Manager
 • Sales Engineer
 • SOC Manager

Incognito Lab

เว็บไซต์: https://incognitolab.com/

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

 • Associate Cybersecurity Consultant
 • Red Teaming Engineer
 • Penetration Tester

MAYASEVEN

Founded in 2012, Reinvented for 2017
In 2017, MAYASEVEN registered as MAYASEVEN CO., LTD., to upgrade the quality of services and capabilities to the international standard level following our mission. We have achieved the certification for ISO 9001:2015 and ISO/IEC 27001:2013 and have expanded our business to Southeast Asia.

Industry Leading Penetration Testing and Red Teaming Services
Our certified experts use real-world manual hacking methods and techniques to test the systems, detection, and response capabilities and identify where vulnerabilities exist in your environment.

เว็บไซต์: https://mayaseven.com/

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

 • Penetration Tester / Pentester / Red Team / นักทดสอบเจาะระบบ (30,000 – 70,000 บาท)

ManpowerGroup

ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในธุรกิจจัดหาคน และจัดหางาน ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 70 ปี มีสาขามากกว่า 75 ประเทศทั่วโลก ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริการที่ตอบโจทย์ HR อย่างครบวงจร เช่น ค้นหาพนักงานประจำ, คอนแทรคระยะสั้น และ outsourcing ในทุกตำแหน่ง ทุกระดับ ตามความต้องการของธุรกิจ, Visa & Work Permit, Payroll และ Outplacement

เว็บไซต์: https://www.manpowerthailand.com/

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

 • Firmware Engineer (80,000 – 100,000 บาท)
 • Senior System Engineer (40,000 – 60,000 บาท)
 • Project Manager (ATM) (60,000 – 100,000 บาท)
 • Software Tester (35,000 – 80,000 บาท)
 • SAP Consultant / Support (All Module) (35,000 – 70,000 บาท)

SnoopBees

ให้บริการด้าน CyberSecurity Service เช่น Penetration Test , VA, IT Security Consultant, Training โดยบุคลากรที่มีคุณภาพและ Certification ที่มีมาตรฐานระดับสากล

เว็บไซต์: https://www.snoopbees.com/

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

 • Senior Pentester
 • Pentester
 • Sales Executive

Soft De’ but

ผู้นำเข้าและพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกมากกว่า 20 ปี รวมถึงเป็นผู้จัดจำหน่าย ซอฟต์แวร์ชั้นนำของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ มีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ระบบสากลซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทระดับโลก พร้อมสนับสนุนพัฒนาระบบซอฟแวร์ ให้บริการทางด้าน Cybersecurity ที่ทันสมัยและจะพัฒนาต่อไปเพื่อทุกองกรค์ของไทย

เว็บไซต์: https://www.softdebut.com/

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

 • Product Manager / Assistant Product Manager / Product Specialist (60,000 – 80,000 บาท)
 • Backend Developer (20,000 – 35,000 บาท)
 • Mobile Application Developer (20,000 – 40,000 บาท)
 • PDP Specialist (English) (20,000 บาท)
 • Sales Exclusive (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) (18,000 – 35,000 บาท)

Sosecure

ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศโดยการนำหลักการของ Cybersecurity Framework มาประยุกต์ใช้และออกแบบบริการต่าง ๆให้สอดรับกับองค์ความรู้สากลและเรามีประสบการณ์ทางด้าน Cybersecurity กว่า 10 ปีโดยทางบริษัทมีบริการทั้งด้าน Red Team และ Blue Team ดังนั้นจากสามารถให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างรอบด้านและเรายังมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิจากสถาบันที่เป็นสากลเช่น (ISC)2, SANS, Offensive Security, EC-Council, CompTIA

เว็บไซต์: https://www.sosecure.co.th/

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

 • Cybersecurity Engineer (20,000 – 50,000 บาท)
 • SOC Analyst Tier 1 (17,000 – 30,000 บาท ไม่รวม OT)
 • Junior Business Development (15,000 – 30,000 บาท)
 • Pre-sales Cybersecurity (20,000 – 50,000 บาท)
 • SOC Analyst Tier 2 (17,000 – 30,000 บาท ไม่รวม OT)