รวมวิดีโองานสัมมนา NCSA Virtual Summit #2 – Cybersecurity Certificates & Careers

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)​ จัดงานสัมมนา “NCSA Virtual Summit #2” ภายใต้ธีม Cybersecurity Certificates & Careers เพื่อแนะนำสายงานด้าน Cybersecurity ประเภทต่าง ๆ ที่ตลาดกำลังต้องการ รวมถึง Cybersecurity Certificates ที่น่าสนใจจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เช่น (ISC)2, ISACA, EC-Council, CompTIA, Offensive Security และอื่น ๆ พร้อมคำแนะนำและเทคนิคในการสอบ เพื่อวางแผนการเติบโตในสายอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานหรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังทั้งหมดได้ที่นี่

แนวโน้มและแผนการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ของไทยปี 2023

อัปเดตแนวโน้มตลาดแรงงานด้านไซเบอร์ของไทย สายงานด้านไหนกำลังเป็นที่นิยมและด้านไหนกำลังขาดแคลน ความรู้ ทักษะ และใบรับรองที่บุคลากรด้านไซเบอร์ควรมี พร้อมสรุปกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ของไทยที่ สกมช. ได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา และแผนการในอนาคตปี 2023

วิทยากร: พลตรี ธีรวุฒิ วิทยากรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

10 อันดับ Certificates ด้าน Cybersecurity ที่น่าสนใจ

แนะนำ Certificates ด้าน Cybersecurity ที่น่าสนใจจากสถาบันชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น (ISC)2, ISACA, EC-Council, CompTIA, Offensive Security, SANS และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตลาดกำลังต้องการ เช่น CISSP, CISM, CISA, C|EH, Security+, CySA+, OSCP, GPEN เป็นต้น

วิทยากร: คุณอัมฤทธิ์ ทองทั่ว และคุณสุเมธ จิตภักดีบดินทร์ Cybersecurity Specialists จาก Secure-D Center

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย (PDF)

แนะนำสายงานด้าน Cybersecurity และทักษะที่ควรมี

แนะนำสายงานด้าน Cybersecurity สำหรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำงานด้าน Cybersecurity สายงานที่อุตสาหกรรมไทยกำลังต้องการ รวมถึงการเติบโตในสายงานดังกล่าว พร้อมทักษะสำคัญที่บุคลากรด้าน Cybersecurity ควรมี ไม่ว่าจะเป็น Technical Skills หรือ Soft Skills

วิทยากร: ดร. ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ Cyber Elite

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย (PDF)

แชร์ประสบการณ์สอบ Certificates ด้าน Cybersecurity แต่ละสถาบัน

แชร์ประสบการณ์การสอบ Certificate ด้าน Cybersecurity รูปแบบต่างๆ จากสถาบันชั้นนำระดับโลก ทั้ง (ISC)2, ISACA, CompTIA, Offensive Security, GIAC และอื่นๆ พร้อมเทคนิคและคำแนะนำสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ Certificates ให้ประสบผลสำเร็จ

วิทยากร: คุณนพ ภูมิไธสง Principal Cyber Security Consultant จาก MAYASEVEN

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย (PDF)

** งานสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Thailand National Cyber Week 2023 
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2023 ณ สามย่านมิตรทาวน์ **

👍 สนใจเข้าร่วมงาน Thailand National Cyber Week 2023 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thncw.com/