2023 Cybersecurity & Privacy Trends

NCSA Virtual Summit #1

ร่วมอัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามและแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุดสำหรับหน่วยงานด้าน CII และองค์กรธุรกิจ รวมถึงบทเรียนต่างๆ จากการที่ PDPA บังคับใช้มาแล้วกว่า 6 เดือน บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จาก NCSA, TB-CERT, PDPC และ ACIS ในรูปแบบ Virtual Event

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2022 เวลา 13:30 – 16:30 น.

ลงทะเบียน
Day
:
hours
:
minutes
:
seconds

Speakers

พลอากาศตรี อมร ชมเชย

เลขาธิการคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

คุณปริญญา หอมเอนก

ประธานกรรมการบริหาร ACIS Professional Center

คุณชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์

ประธานกรรมการ TB-CERT

ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กำหนดการ

Schedule

อัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์และความมั่นคงปลอดภัยล่าสุดสำหรับ CII และองค์กรธุรกิจของไทย
ลงทะเบียน
 • 13:30 – 13:40

  กล่าวเปิดงานและแนะนำหน่วยงาน สกมช.

 • 13:40 – 14:20

  2023 Cybersecurity Trends สำหรับ CII และประเทศไทย

  สรุปสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ต่อประเทศ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน CII ในช่วงปี 2022 และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2023 ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและสภาพเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังไปทั่วโลก รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของหน่วยงานความมั่นคงและคำแนะนำสำหรับหน่วยงาน CII ของไทย
  พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 • 14:20 – 15:00

  Top 10 Cybersecurity & Privacy Trends in 2023

  อัปเดตแนวโน้มภัยคุกคาม ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลล่าสุดที่ผู้ประกอบการธุรกิจและประชาชนทั่วไปควรตระหนักรู้ รวมถึงประเด็นด้านไซเบอร์ที่น่าสนใจในประเทศไทยช่วงก้าวสู่ปี 2023 เช่น กฎหมายด้านไซเบอร์, การเปลี่ยนผ่านสู่ Cyber Resilience, Cyber Risk VS. Digital Risk และ Digital Divide VS. Digital Inequality
  คุณปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริหาร ACIS Professional Center
 • 15:00 – 15:40

  แนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์และการป้องกันสำหรับภาคธนาคาร

  อัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์ภาคการธนาคารที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2022 โดยเฉพาะเรื่องแก๊ง Call Center ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในขณะนี้ พร้อมแชร์กลยุทธ์การป้องกันและรับมือทั้งในส่วนที่ดำเนินโดยภาคการธนาคารเอง และคำแนะนำในการป้องกันตัวเองสำหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงสรุปกิจกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ TB-CERT ได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา
  คุณชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์ ประธานกรรมการ TB-CERT
 • 15:40 – 16:20

  6 เดือนหลัง PDPA บังคับใช้ เราเรียนรู้อะไรบ้าง?

  ถอดบทเรียนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรในประเทศไทย ทั้งเรื่องปัญหาที่พบ สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไข หลังจากที่  PDPA เริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจในมุมมองของประชาชนทั่วไปที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมคำแนะนำสำหรับองค์กรเพื่อให้สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของ PDPA ได้อย่างถูกต้อง
  ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 16:20 – 16:30

  สรุปงานสัมมนาและกล่าวปิดงาน

งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ:
CIO, CTO, CISO, DPO, IT Manager, Security Engineer, Security Analyst, IT Admin, IT Auditor และผู้ที่สนใจด้าน Cybersecurity/PDPA

Lucky Draw

ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานเพื่อลุ้นรับ iPad รุ่นใหม่ล่าสุด

มูลค่า 17,900 บาท

เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัล Lucky Draw:

 • รางวัล Lucky Draw คือ iPad Gen 10 64 GB Wi-Fi มูลค่า 17,900 จำนวน 1 รางวัล
 • เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาครบทั้ง 4 เซสชันจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล Lucky Draw
 • แจ้งผลผู้โชคดีในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2022 ผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
หมายเหต:ุ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจำเป็นต้องยินยอมเปิดเผยชื่อนามสกุล และบริษัทที่ตนเองสังกัดบนสื่อต่างๆ ของ สกมช. เพื่อความโปร่งใสในการแจกรางวัล ในกรณีที่ปฏิเสธการ เปิดเผยข้อมูล ทีมงานขอสงวนสิทธิ์เลือกผู้โชคดีท่านใหม่แทน

Partners