รวมวิดีโองานสัมมนา NCSA Virtual Summit #1 –2023 Cybersecurity & Privacy Trends

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)​ ร่วมกับ TechTalkThai จัดงานสัมมนา “NCSA Virtual Summit #1” ภายใต้ธีม 2023 Cybersecurity & Privacy Trends เพื่ออัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามและแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุดสำหรับหน่วยงานด้าน CII และองค์กรธุรกิจ รวมถึงบทเรียนต่างๆ จากการที่ PDPA บังคับใช้มาแล้วกว่า 6 เดือน บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จาก NCSA, TB-CERT, PDPC และ ACIS ในรูปแบบ Virtual Event

งานสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานหรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถดูวิดีโอบันทึกย้อนหลังทั้งหมดได้ที่นี่

2023 Cybersecurity Trends สำหรับ CII และประเทศไทย

สรุปสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ต่อประเทศ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน CII ในช่วงปี 2022 และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2023 ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและสภาพเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังไปทั่วโลก รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของหน่วยงานความมั่นคงและคำแนะนำสำหรับหน่วยงาน CII ของไทย

ผู้บรรยาย: พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย (PDF)

Top 10 Cybersecurity & Privacy Trends in 2023

อัปเดตแนวโน้มภัยคุกคาม ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดที่ผู้ประกอบการธุรกิจและประชาชนทั่วไปควรตระหนักรู้ รวมถึงประเด็นด้านไซเบอร์ที่น่าสนใจในประเทศไทยช่วงก้าวสู่ปี 2023 เช่น กฎหมายด้านไซเบอร์, การเปลี่ยนผ่านสู่ Cyber Resilience, Cyber Risk VS. Digital Risk และ Digital Divide VS. Digital Inequality

ผู้บรรยาย: คุณปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริหาร ACIS Professional Center

แนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์และการป้องกันสำหรับภาคธนาคาร

อัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์ภาคการธนาคารที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2022 โดยเฉพาะเรื่องแก๊ง Call Center ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในขณะนี้ พร้อมแชร์กลยุทธ์การป้องกันและรับมือทั้งในส่วนที่ดำเนินโดยภาคการธนาคารเอง และคำแนะนำในการป้องกันตัวเองสำหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงสรุปกิจกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ TB-CERT ได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา

ผู้บรรยาย: คุณภคพงศ์ จุลวงศาศิลป์ กรรมการ TB-CERT

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย (PDF)

6 เดือนหลัง PDPA บังคับใช้ เราเรียนรู้อะไรบ้าง?

ถอดบทเรียนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรในประเทศไทย ทั้งเรื่องปัญหาที่พบ สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไข หลังจากที่ PDPA เริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจในมุมมองของประชาชนทั่วไปที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมคำแนะนำสำหรับองค์กรเพื่อให้สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของ PDPA ได้อย่างถูกต้อง

ผู้บรรยาย: ดร.​ ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย (PDF)

** งานสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023 
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2023 ณ สามย่านมิตรทาวน์ **

ติดตามอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับงาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023 ได้ที่ https://www.facebook.com/thncw