Survey Form

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขอขอบพระคุณที่ท่านเข้าร่วมงาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023 กรุณาตอบแบบสอบถามด้านล่างเพื่อให้ทีมงานนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการจัดงานครั้งถัดไปให้ดียิ่งขึ้น

** ผู้โชคดี 50 ท่านที่ตอบแบบสอบถามจะได้รับ GrabGifts e-Coupon มูลค่า 200 บาท ส่งไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023 **